De toekomst van dealmaking: trends, uitdagingen en de impact van AI in een herstellende Europese markt

De toekomst van dealmaking: trends, uitdagingen en de impact van AI in een herstellende Europese markt

Als de grootste virtuele data room provider in de Benelux zien wij trends in de M&A-industrie. De afgelopen maanden hebben we positieve ontwikkelingen gezien op de Europese markt, waarbij er veranderingen zijn opgetreden in dealvoorbereidingsstrategieën en de groeiende invloed van kunstmatige intelligentie (AI) oplossingen, zoals ChatGPT. Dit artikel is bedoeld om de voortgang van het VDR-volume, de betekenis van dealvoorbereiding, uitdagingen in fusies en overnames (M&A), opkomende trends en de mogelijke impact van AI in de juridische sector te onderzoeken. Ons doel is om jou als adviseur op de hoogte houden van de veranderingen in het dealmaking-landschap en je te voorzien van kennis die je kan helpen bij succesvolle transacties in deze dynamische markt.

Het dealvolume in de eerste helft van 2023

Vooruitgang van VDR-volume en belang van dealvoorbereiding
In de eerste helft van 2023 is het volume van nieuwe Virtual Data Rooms (VDR's) op ons platform merkbaar toegenomen. In vergelijking met voorgaande jaren, waarin we een aanzienlijke groei doormaakten, merken we nu dat de algemene groei stagneert. Gebruikers vertonen een gedragsverandering, met een grotere nadruk op dealvoorbereiding. Workspaces, toegewijd aan dealvoorbereiding, worden vaker geopend en langere tijd gebruikt voordat ze overgaan naar de dataroom. Deze verschuiving benadrukt het groeiende besef van het belang van grondige voorbereiding bij deal transacties.

Uitdagingen bij fusies en overnames en mogelijke gevolgen
Als marktleider in de Benelux hebben we in de eerste helft van 2023 uitdagingen waargenomen in het M&A-landschap. Er zijn minder deals succesvol afgesloten en het afsluitproces voor data rooms is verlengd. Bovendien is een alarmerend aantal deals niet gesloten in vergelijking met vorig jaar. Deze dalingen kunnen worden toegeschreven aan verschillende factoren: stijgende rentetarieven, inflatie, beperkte financieringsmogelijkheden, geopolitieke spanningen zoals de oorlog in Oost-Europa en een verminderd consumentenvertrouwen. Deze elementen dragen samen bij aan een verhoogd risico voor beleggers. Bovendien zijn de multiples de afgelopen 12 maanden drastisch gedaald, wat resulteert in een aanzienlijk verschil tussen de marktwaarde en de verwachte waarde voor verkopers. Gelukkig zit de vastgoedmarkt na een moeilijke periode weer in de lift, wat ons ook hoop geeft voor de M&A markt!

Jeroen Kruithof, CEO van Virtual Vaults
Het sterke herstel van het aantal geopende data rooms in Europa sinds mei wijst op een verwachte toename van zowel data rooms als transacties.

Het dealvolume in de tweede helft van 2023

Verwachting voor transactievolumes in de tweede helft van het jaar
Gezien de gemiddelde duur van zes maanden die nodig is om een deal te sluiten na het openen van een VDR, wordt verwacht dat de deal volumes in de tweede helft van het jaar zullen verbeteren. De stijging van het aantal Workspaces dat sinds het tweede kwartaal is geopend voor het voorbereiden van deals, suggereert dat deals minder vertraging zullen oplopen. Deze positieve trend zal naar verwachting resulteren in een hoger aantal geopende data rooms in vergelijking met de tweede helft van 2022. Daarnaast wijst het sterke herstel van het aantal geopende data rooms in Europa sinds mei op een verwachte toename van zowel data rooms als transacties.

Marktinzichten in Duitsland, Frankrijk en Scandinavië
In de eerste helft van 2023 hebben we ons actief ingezet in de buurlanden Duitsland, Frankrijk en Scandinavië, wat resulteerde in een stijging van het aantal geopende data rooms met 24% op jaarbasis. Onze aanwezigheid in deze regio's heeft ons in staat gesteld om de marktdynamiek nauwlettend in de gaten te houden en bij te dragen aan de groei van deal activiteiten, die naar verwachting gedurende het tweede halfjaar zal aanhouden.

Recente trends in de markt

Trend: Herstel van de vastgoedmarkt
Een interessante trend die het vermelden waard is, is het geleidelijke herstel van de vastgoedmarkt na de verstoringen eerder dit jaar. De sector vertoont tekenen van herstel, wat duidt op positieve vooruitzichten voor toekomstige vastgoedtransacties.

Trend: Waarderingsuitdagingen
De M&A markt in 2023 navigeert door de impact van meerdere factoren op bedrijfswaarden. Nu de inflatie toeneemt en de rentetarieven stijgen, wordt de dynamiek van multiples aangepast. Inflatie kan invloed hebben op de kosten van goederen en diensten, wat de winstgevendheid en waardering van bedrijven kan beïnvloeden. Bovendien kunnen de rentetarieven stijgen en de kortingspercentages die in waarderingsmodellen worden gebruikt, worden aangepast, wat de toegepaste multiples beïnvloedt. Aan de andere kant kan de positieve trend van stijgend consumentenvertrouwen een gunstig klimaat creëren voor fusies en overnames. Desondanks ervaren bedrijven een neerwaartse druk op de prijzen die ze ontvangen als gevolg van verhoogde risico's in de markt. Investeerders zijn voorzichtiger en eisen een hoger rendement om de toegenomen onzekerheid te compenseren, wat resulteert in lagere multiples voor bedrijfswaarderingen. Als gevolg hiervan moeten marktdeelnemers deze factoren zorgvuldig analyseren en hun strategieën aanpassen om effectief door het veranderende M&A landschap in 2023 te navigeren.

Trend: De opmars van AI
De opmars van AI, geïllustreerd door ChatGPT, heeft de interesse en speculatie binnen de techwereld en SaaS-bedrijven aangewakkerd. De mogelijke implicaties en veranderingen van AI worden zorgvuldig onderzocht. De combinatie van een vertrouwde gebruikersinterface en de kracht van GPT 4.0 heeft de groei van ChatGPT gestimuleerd, waardoor een uitstekend ontwerp en UX essentieel zijn. Vanuit ons perspectief moet elke AI-implementatie op ons platform naadloos integreren in bestaande workflows en een natuurlijke gebruikerservaring bieden. Door gebruikers te voorzien van AI-mogelijkheden wordt de schaalbaarheid vergroot.

Microsoft Azure, waarop onze software is gebouwd, en Microsofts aanzienlijke belang in OpenAI, heeft ChatGPT gepositioneerd als onderdeel van de Azure OpenAI Service. De integratie van AI in VDR's biedt veel voordelen. Uiteindelijk kan deze uitgebreide suite van AI-functies harmonieus samenwerken om een revolutie teweeg te brengen in het dealmakingproces, door workflows te stroomlijnen en de algehele efficiëntie te verhogen. Door taken te automatiseren, de organisatie van gegevens te optimaliseren en krachtige analytische mogelijkheden te bieden, stellen deze ontwikkelingen dealmakers in staat om weloverwogen beslissingen te nemen, risico's te identificeren en inzichtelijke due diligence-rapporten te genereren.

De integratie van AI-gestuurde vraag- en antwoordmogelijkheden stimuleert het dealmakingproces door snelle toegang tot relevante informatie mogelijk te maken. Door gebruik te maken van intelligente zoekalgoritmes kunnen virtuele assistenten suggesties doen voor eerder gestelde vragen of relevante passages in documenten, waardoor dubbel werk tot een minimum wordt beperkt en de samenwerking tussen het dealteam en de potentiële kopers wordt bevorderd.

Terwijl de wereld van fusies en overnames zich blijft ontwikkelen, versnelt het omarmen van deze AI-gedreven ontwikkelingen niet alleen de afronding van deals, maar positioneert het organisaties ook in de voorhoede van excellente dealmaking. Door gebruik te maken van deze technologieën kunnen bedrijven een concurrentievoordeel behalen, samenwerkingen bevorderen en nieuwe kansen op succes krijgen in het snelle en dynamische M&A landschap.

Als we naar de toekomst kijken, zien we spannende mogelijkheden voor ChatGPT in de juridische sector. Het heeft de potentie om een revolutie teweeg te brengen in taken zoals het opstellen van standaardbrieven, het opstellen van eenvoudige contracten en zelfs contract-AI, waardoor juridische processen worden gestroomlijnd en de efficiëntie toeneemt.

Trend: Verduurzamen van data opslag
De opkomst van saasification heeft bedrijven ertoe aangezet om prijsmodellen opnieuw te evalueren en prioriteit te geven aan concurrerende tarieven, verbeterde gebruikerservaring (UX) en gebruikersinterface (UI) functies. Ondertussen heeft de toenemende hoeveelheid data schaalbare, veilige en kosteneffectieve oplossingen voor dataopslag nodig gemaakt.

Saasification vereist dat Virtual Dataroom providers hun prijsmodellen heroverwegen, concurrerende tarieven aanbieden en nieuwe pakketten introduceren om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van klanten en tegelijkertijd winstgevendheid te garanderen. Bijvoorbeeld het aanbieden van onbeperkte data op basis van een (maandelijks) lidmaatschap. Om aan de verwachtingen van gebruikers te voldoen, moeten VDR's prioriteit geven aan naadloze UX en UI, investeren in geavanceerde ontwerp-principes en gebruikersfeedback verwerken voor intuïtieve interfaces.

Naarmate de hoeveelheid data toeneemt, worden traditionele opslagmethoden onhoudbaar. Aanbieders van data rooms moeten schaalbare en veilige alternatieven omarmen, zoals cloud-gebaseerde opslagoplossingen, om efficiënt databeheer te garanderen en de kosten te verlagen. Wendbaar blijven en inspelen op opkomende technologieën is cruciaal. Het verkennen van edge computing, blockchain-gebaseerde opslag en AI-gestuurde databeheerssystemen kan een revolutie teweegbrengen op het gebied van schaalbaarheid, beveiliging en kosteneffectiviteit.

In het kort

Concluderend kan worden gesteld dat de Europese markt tekenen van herstel vertoont, die gepaard gaan met veranderingen in dealvoorbereidingsstrategieën en de groeiende invloed van kunstmatige intelligentie (AI)-oplossingen zoals ChatGPT. Het volume van nieuwe Virtual Data Rooms (VDR's) is merkbaar gestegen in de eerste helft van 2023, met een verschuiving in het gedrag van gebruikers die het belang van een grondige dealvoorbereiding benadrukken. Uitdagingen in het M&A landschap, zoals langdurige afsluitingsprocessen en een verhoogd risico voor investeerders, hebben de deal volumes in de eerste helft van het jaar echter beïnvloed. Vooruitkijkend wordt verwacht dat de transactievolumes in de tweede helft van het jaar zullen verbeteren. De stijging in Workspaces die worden geopend voor de voorbereiding van deals suggereert dat deals minder vertraging zullen oplopen, waardoor meer dataruimtes worden geopend en meer transacties plaatsvinden. Marktinzichten uit Duitsland, Frankrijk en Scandinavië wijzen op een positieve groeitrend in deal activiteiten in deze regio's.

Er zijn verschillende opkomende trends waargenomen, waaronder het geleidelijke herstel van de vastgoedmarkt, wat een duidelijke voorspelling geeft voor toekomstige transacties. Waarderingsproblemen veroorzaakt door factoren zoals inflatie, renteschommelingen en toegenomen onzekerheid hebben de waarde van bedrijven beïnvloed en hebben geleid tot een neerwaartse druk op de ontvangen prijzen. Het stijgende consumentenvertrouwen zorgt echter voor een gunstig klimaat voor fusies en overnames.

De opkomst van AI, geïllustreerd door ChatGPT, is een belangrijke trend geworden in de technologie- en SaaS-bedrijfssectoren. AI-integratie in VDR's biedt tal van voordelen en zorgt voor een revolutie in het dealmakingproces door workflows te stroomlijnen, taken te automatiseren en krachtige analytische mogelijkheden te bieden. De AI-gestuurde vraag- en antwoordmogelijkheden verbeteren de samenwerking en besluitvorming tussen dealdeelnemers. Bovendien strekt het potentieel van AI zich uit tot de juridische sector, waar het taken zoals het opstellen van contracten en standaardbrieven kan optimaliseren, waardoor de efficiëntie van juridische processen toeneemt. Naast AI heeft de opkomst van saasification bedrijven ertoe aangezet om prijsmodellen te heroverwegen, prioriteit te geven aan een naadloze gebruikerservaring en gebruikersinterface en schaalbare en veilige oplossingen voor dataopslag te omarmen. Het verkennen van opkomende technologieën zoals edge computing, blockchain-gebaseerde opslag en AI-gestuurde databeheerssystemen kan een revolutie teweegbrengen op het gebied van schaalbaarheid, beveiliging en kosteneffectiviteit in dataopslag.

Door deze opkomende trends te omarmen en gebruik te maken van AI-gedreven ontwikkelingen, kunnen organisaties deals sneller afronden, een concurrentievoordeel behalen, samenwerking bevorderen en nieuwe kansen op succes ontsluiten in het veranderende landschap van fusies en overnames. De toekomst biedt spannende mogelijkheden voor ChatGPT in de juridische sector, waar het processen kan stroomlijnen en de efficiëntie kan verhogen. Uiteindelijk is het voor bedrijven van cruciaal belang om wendbaar te blijven en zich aan te passen aan opkomende technologieën om te kunnen bloeien in de dynamische dealmaking markt.